“Аварга” дээд сургууль нь 1999-2000 оны хичээлийн жилээс эхлэн сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 45 багш, 14 ажилтан, 800 гаруй оюутан, 30 орчим магистранттай сургалт, эрдэм шинжилгээ,book of the dead demo мэргэжлийн үйлчилгээ гэсэн чиглэлээр танхимын болон хичээлээс гадуурх хүмүүжлийн ажлууд зохион байгуулж байгаа

бөгөөд 2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн сургалтын цогц программыг нэвтрүүлэн хичээллэж байна. Өнөөдөр “Аварга” сургуульд элсэн суралцагчид болон төгсөгчдийн тоо, чанар жилээс жилд өсч байгаа бөгөөд энэ бүхэн нь суралцагч, төгсөгчдийн спортод гаргасан амжилт, хичээлийн жил тус бүрийн элсэгчдийн тооноос тодорхой харж болно.

Гурван давхар 2 корпус бүхий өөрийн байр

Спортын их заал