АНХНЫ ТӨГСӨГЧИД - 2003 ОН
Б.Ууганбаатар багштай 4а анги
Д.Баясгалан багштай 4б анги
Б.Эрдэнэчимэг багштай 4в анги
2004 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Ууганбаатар багштай 4а анги
Б.Адъяахүү багштай 4б анги
2005 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Номин багштай 4а анги
З.Ганчимэг багштай 4б анги
А.Батчулуун багштай 4в анги
2006 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
А.Анхтуяа багштай 4а анги
М.Отгонням багштай 4б анги
2007 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Эрдэнэчимэг багштай 4а анги, Ц.Лхагвасүрэн багштай 4б анги
Б.Эрдэнэчимэг багштай 4а анги, Ц.Лхагвасүрэн багштай 4б анги
2008 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Адъяахүү багштай 4а анги
Ш.Баясгалан багштай 4б анги
2009 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
А.Анхтуяа багштай 4а анги
З.Ганчимэг багштай 4б анги
А.Элбэг багштай 4в анги
2010 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Ю.Гандолгор багштай 4а анги
Б.Түмэннасан багштай 4б анги
Б.Энх-Амгалан багштай 4в анги
2011 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Г.Энхтуяа багштай 4а анги
З.Ууганцэцэг багштай 4б анги
А.Анхтуяа багштай 4в анги
Я.Нямдулам багштай 4г анги
2012 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Оролзод багштай 4а анги
Г.Ундрах багштай 4б анги
Ц.Энхнаран багштай 4в анги
Б.Адъяахүү багштай 4г анги
Б.Эрдэнэчимэг багштай 4д анги
2013 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Эрдэнэчимэд багштай 4а анги
Г.Ундрах багштай 4б анги
З.Ууганцэцэг багштай 4в анги
Я.Нямдулам багштай 4г анги
Б.Түмэннасан багштай 4д анги
2014 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Өлзийжаргал багштай 4а анги
Ю.Гандолгор багштай 4б анги
Л.Дорждагва багштай 4в анги
Я.Алтанцэцэг багштай 4г анги
Г.Энхтуяа багштай 4д анги
З.Ууганцэцэг багштай 4е анги
2015 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Эрдэнэчимэд багштай 4а анги
Л.Амартүвшин багштай 4б анги
А.Анхтуяа багштай 4в анги
Ч.Гэрэлчимэг багштай 4г анги
У.Жалбадорж багштай 4д анги
2016 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Х.Отгонтуул багштай 4а анги
З.Мөнгөнцөгц багштай 4б анги
Б.Түмэннасан багштай 4в анги
Б.Энх-Амгалан багштай 4г анги
Б.Адъяахүү багштай 4д анги
2017 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Х.Азжаргал багштай 4а анги
Г.Гантулга багштай 4б анги
Л.Дорждагва багштай 4в анги
З.Ууганцэцэг багштай 4г анги
Ч.Энхтөр багштай 4д анги
Я.Алтанцэцэг багштай 4е анги
2018 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
Б.Өлзийжаргал багштай 4а анги
А.Анхтуяа багштай 4б анги
У.Жалбадорж багштай 4в анги
Г.Ундрах багштай 4в анги
Т.Цэнд багштай 4г анги
2019 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
2019 оны 4а Б.Эрдэнэчимэд багш төгсгөсөн.
Ч.Гэрэлчимэг багштай 4б анги
2020 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
2020 төгсөлт 4Б анги
Б.Энх-Амгалан багштай 4а
Б.Түмэннасан багштай 4в
Спортын дасгалжуулагчийн Г. Гантулга багштай 4а анги
2021 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД
2021 төгсөлт А.Анхтуяа багштай 4Б анги
Спортын дасгалжуулагчийн. Ч.Энхтөр багштай 4в анги (үндэсний бөхийн анги)
Багш биеийн тамирын боловсролын А. Анхтуяа багштай 4б анги