ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА

“Аварга” дээд сургуулийн тэргүүлэх чиглэл нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх бөгөөд өнгөрсөн 22 жилийн хугацаанд багш ба оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 17 удаа зохион байгуулаад байна. Судалгааны ажлыг амжилттай хийж сурган хүмүүжүүлэх шинжлэх ухаан болон спортын анагаах ухаан, спорт эмчилгээ, олон нийтийн дасгал хөдөлгөөн, зарим төрлийн их спорт, спортын менежмент, дасгалжуулалтын аргачлал зэрэг сэдвийг нарийвчлан судалж амжилт гарган үнэтэй хувь нэмэр оруулсан багш, оюутан, магистрант нарт дараах нагнал олгодог журамтай:

Нэрэмжит шагналууд:
 • “Бөх судлал” -ын чиглэлээр 20-р зууны манлай дархан аварга, хөдөлмөрийн баатар, МУГТ, УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнийн нэрэмжит шагнал,
 • “Боловсрол судлал””-ын чиглэлээр 20-р зууны биеийн тамир спортын шилдэг эрдэмтэн, МУГБ Га.Цэрэндоржийн нэрэмжит шагнал,
 • “Спортын анагаах ухаан” -ны чиглэлээр Спортын анагаах ухааны үндэслэгчдийн нэг, АУ-ы доктор, профессор П.Дагвасүрэнгийн нэрэмжит шагнал олгож салбар, салбарын эрдэмтдийн алдрыг мөнхөллөө.
“АВАРГА” СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН БҮТЭЭЛИЙН ТОВЧООН
1 Сурах бичиг 16
2 Нэг сэдэвтзохиол,ном товхимол 68
3 Гарын авлага 29
4 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /гадаадад/ 70 /5/
5 Итгэлийн хураангуй 204
6 Нийтэд зориулсан өгүүлэл, лекц, яриа 68
7 Оновчтой санал, батлагдсан хөтөлбөр, стандарт 99
8 Удирдаж хамгаалуулсан бүтээл 69
9 Шүүмж болон магадлаж үнэлгээ хийсэн бүтээлүүд 15
10 Магистрын бүтээлд хийсэн шүүмж 68
11 Шинэ бүтээл, патент 5
12 Хянан тохиолдуулсан бүтээл 25
14 Эмхэтгэл аргачлал 14
14 Бүгд 750
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛТ АЖЛУУД

Манай сургуулийн удирдсан төсөлт ажлууд:

 • Монгол тамирчны ажиллах чадвар, түүнийг хөгжүүлэх боломж, ШУТСан, 2011-2013 он,
 • Дугуйн аяллын хөтөч бэлтгэх төсөл, ССАЖЯ, 2014 он,
 • Шигшээ багийн тамирчдын суурь судалгаа (ССАЖЯ, Спортын бэлтгэлийн төв 2014 он,
 • Допингийн эсрэг дотоодын хяналт, УБ 2017
 • Допингийн эсрэг үндэсний байгуулагыг чадавхжуулах UNESCO-н төсөл, 2018 он,

Оролцсон төсөлт ажил:

 • Биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах төсөл, 2000-2001 он,
 • Монгол хүний цусны реологи, 2004-2006 он,
 • Ёнсей Их Сургуулийн грант, 2006 он,)
 • Допингийн эсрэг боловсрол олгох аян UNESCO-н төсөл, 2016 он,
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ:

Эрдэм шинжилгээний лаборатори анх 2011 онд Тайваний СҮИС-ийн ивээн тэтгэлгээр байгуулагдан, 2013 онд төслийн хөрөнгөөр шинэчлэгдэн ажиллаж байна.