ОЮУТНУУДАД ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ
1. ОЮУТНЫ ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ
 • Монгол улсын Төрийн сангийн буцалтгүй тусламж,
 • Боролвсрол, Шинжлэх Ухааны яамнаас олгох “Оюутны хөгжлийн зээл”,
 • Үүсгэн байгуулагчийн нэрэмжит “Оюутны тэтгэлэг”,
2. ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 750-800 оноо авсан оюутны эхний жилийн сургуулийн төлбөрийг 100%-иар хөнгөлнө,
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 700-749 оноо авсан оюутны эхний жилийн сургуулийн төлбөрийг 50%-иар хөнгөлнө,
 • Спортын аль ч төрлөөр тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн оюутны жил бүрийн төлбөрийг 50-100%-иар хөнгөлнө,
 • Спортын аль ч төрлөөр Монгол улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн оюутны жил бүрийн төлбөрийг 10-20%-иар хөнгөлнө,
 • Үндэсний бөхийн улс, аймаг, сумын цол хүртсэн оюутны жил бүрийн төлбөрийг 10-100%-иар хөнгөлнө,
 • Спортын дэд мастер, Спортын мастер, Олон улсын хэмжжээний мастер цол хүртсэн оюутны жил бүрийн сургалтын төлбөрөөс 20-40%-иар хөнгөлнө,
 • Шинээр элсэх оюутан гурван найзын хамт сургуулийн үндсэн ангид бүртгүүлбэл сургалтын төлбөрийн тухайн жилийн төлбөрийг 20%-иар хөнгөлнө,
 • Шинээр элсэх оюутан таван найзын хамт сургуулийн үндсэн ангид бүртгүүлбэл сургалтын төлбөрийн тухайн жилийн төлбөрийг 50%-иар хөнгөлнө,
 • 5 ба түүнээс дээш бүрэлдэхүүнтэй (багаараа) сургуулийн үндсэн ангид элсвэл тухайн жилийн төлбөрийг тус бүр 30%-иар хангална,
 • Суралцах хугацаанд нь оюутны сурлага, спортын амжилтаас нь хамааруулан жил бүрийн сургалтын төлбөрийг 10-100% хөнгөлөлт үзүүлэх болзолт тэтгэлэгтэй.
Тайлбар

- Хөнгөлөлт урамшуулал тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрт хамаарах бөгөөд сурагч оюутантай байгуулах сургалтын гэрээнд тодорхой заана,