Мягмар, 10 сар 27, 2020

2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын хичээлийн хуваарь

Анги: 1а Дас /Хөд, Багш: З. Ууганцэцэг

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Англи хэл
/305/
А.Анхтуяа
Компьютер
/А/
Б.Түмэннасан
Англи хэл
/303/
А.Анхтуяа
Анатоми
/304/
Х.Азжаргал
Эрүүл мэндийн боловсрол
/лекц/
Г.Сүхбат
2 09:20-10:50 Анатоми
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
Сэтгэл судлал
/лекц/
Г. Гантулга
Компьютер
/Б/
Б.Түмэннасан
Мэргэжил заах арга
/жүдо, чөлөөт, үндэс/
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Ч.Энхтөр
3 11:20-12:50 Хөл бөмбөг
/гадаа/
З.Мөнгөнцөгц
Эрүүл мэндийн боловсрол
/302/
Х.Азжаргал
Үндэсний бөх
/А заал/
Б.Адъяахүү
Гимнастик
/Б заал/
Б.Өлзийжаргал
Мэргэжил заах арга
/жүдо, чөлөөт, үндэс/
4 13:00-14:30 Монгол хэл
/201/
Б. Хосзаяа
Монгол хэл
/201/
Б. Хосзаяа
Сэтгэл судлал
/303/
Г.Гантулга
Монгол хэл
/201/
Б. Хосзаяа
Монгол хэл
/лекц/
Б.Хосзаяа
Монгол хэл
/201/
Б.Хосзаяа

Анги: 1б Багш/СӨБ/, Багш: Б.Өлзийжаргал

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Гимнастик
/Б заал/ Б.Өлзийжаргал
Эрүүл мэндийн боловсрол
/лекц/
Г.Сүхбат
2 09:20-10:50 Анатоми
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
Сэтгэл судлал
/лекц/
Г.Гантулга
Компьютер
Б.Түмэннасан
Эрүүл мэндийн боловсрол
/303/
Х.Азжаргал
3 11:20-12:50 Анатоми
/303/
Х.Азжаргал
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Ч.Энхтөр
Үндэсний бөх
/А заал/
Б.Адъяахүү
Сэтгэл судлал
/303/
Г.Гантулга
Хөл бөмбөг
/гадаа/
З.Мөнгөнцөгц
4 13:00-14:30 Англи хэл
/305/
А.Анхтуяа
Монгол хэл
/201/
Б.Хосзаяа
Англи хэл
/305/
А.Анхтуяа
Монгол хэл
/лекц/
Б.Хосзаяа

Анги: 2а Жүдо/Хөд, Багш: З. Мөнгөнцөгц

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Физиологи
/304/ Я.Алтанцэцэг
Менежментийн үндэс
/олимп/
З.Ууганцэцэг
Физиологи
/лекц/
Г. Сүхбат
Мэргэжил заах арга
/жүдо/
А.Буянбаатар
2 09:20-10:50 Мэргэжил заах арга
/жүдо/
А.Буянбаатар
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Ч.Энхтөр
Монголын түүх
/лекц/
А.Анхтуяа
Чөлөөт бөх Л.Урианхай Хөдөлгөөнт тоглоом /жүдо/ Т.Цэнд
3 11:20-12:50 Сагсан бөмбөг
/А заал/
З.Мөнгөнцөгц
Монголын түүх
/лекц/
А.Анхтуяа
4 13:00-14:30

Анги: 2б Чөлөөт/Боди, Багш: Т.Цэнд

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт, боди/
Физиологи /лекц/ Г. Сүхбат
2 09:20-10:50 Сагсан бөмбөг
/ А заал/
З.Мөнгөнцөгц
Монголын түүх
/лекц/
А.Анхтуяа
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Ч.Энхтөр
Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт, боди/
3 11:20-12:50 Монголын түүх
/303/
А.Анхтуяа
Чөлөөт бөх Л.Урианхай Менежментийн
үндэс /олимп/ З.Ууганцэцэг
4 13:00-14:30 Физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг

Анги: 2в Багш, Багш: Х.Азжаргал

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Хүүхдийн
хэл яриа -1
/305/
Г.Цогзолмаа
Менежмент /лекц/
З.Ууганцэцэг
Хүүхдийн
хэл яриа -1
/305/
Г. Цогзолмаа
2 09:20-10:50 Чөлөөт бөх Л.Урианхай Монголын түүх
/лекц/
А.Анхтуяа
Сагсан бөмбөг
/ А заал/
З.Мөнгөнцөгц
Монголын түүх / 305/
А.Анхтуяа
3 11:20-12:50 Математик энгийн төсөөлөл /305/ Г.Цогзолмаа Гимнастик
/Б заал/ Б.Өлзийжаргал
Менежментийн үндсэн
/олимл/ З.Ууганцэцэг
Математик энгийн төсөөлөл /303/ Г.Цогзолмаа Хөнгөн атлетик
/А заал/
Ч.Энхтөр
4 13:00-14:30 Волейбол
/А заал/
Т.Цэнд

Анги: 2г Дас, Багш: Б.Батхуяг

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Менежмент /лекц/
З.Ууганцэцэг
2 09:20-10:50 Монголын түүх
/лекц/
А.Анхтуяа
Монголын түүх
/303/
А.Анхтуяа
Мэргэжил
заах арга
/А заал /
Б.Батхуяг
3 11:20-12:50 Менежментийн
үндэс /олимп/ З.Ууганцэцэг
Чөлөөт бөх Л.Урианхай Сагсан бөмбөг
/ А заал/ З.Мөнгөнцөгц
4 13:00-14:30 Мэргэжил
заах арга
/А заал /
Б.Адъяахүү
Хөнгөн атлетик
\А заал\
Ч.Энхтөр

Анги: 3а Дас/Хөд, Багш: Г.Гантулга

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Сэргээн засах /203/
Х.Азжаргал
Мэргэжил
заах арга
/ чөлөөт, боди/
Сурган хүмүүжүүлэх зүй /лекц/ Б.Энхамгалан Хүүхдийн
хэл яриа – 1
/305/
Г. Цогзолмаа Сэргээн засах
/203/
Х.Азжаргал
Хүүхдийн сэтгэл судлал
/305/
Г.Гантулга
Хүүхдийн
хэл яриа -1
/305/
Г.Цогзолмаа
2 09:20-10:50 Сурган
хүмүүжүүлэх зүй
/303/
Б.Энхамгалан
Бариа засал
/203/
Я.Алтанцэцэг
Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Гамшигийн менежмент
/лекц/
О.Гантөмөр
Спортын физиологи
/лекц/
Г.Сүхбат
3 11:20-12:50 Математик энгийн төсөөлөл /305/ Г.Цогзолмаа Бариа засал
/203/
Я.Алтанцэцэг
Хүүхдийн сэтгэл судлал /305/ Г.Гантулга Мэргэжил заах арга/боди, чөлөөт/ Математик энгийн төсөөлөл /303/ Г.Цогзолмаа Хүрээлэн буй орчин
/305/
Г.Цогзолмаа
4 13:00-14:30 Хүрээлэн буй орчин
/305/
Г.Цогзолмаа

Анги: 3б Багш, Багш: Г.Цогзолмаа

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Сурган хүмүүжүүлэх зүй /лекц/
Б.Энхамгалан
Хүүхдийн сэтгэл судлал /305/
Г.Гантулга
2 09:20-10:50 Сурган
хүмүүжүүлэх зүй
/303/
Б.Энхамгалан
Гамшигийн менежмент /лекц/
О.Гантөмөр
Спортын физиологи /лекц/
Г.Сүхбат
3 11:20-12:50 Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Гандбол
/А заал/
Т.Цэнд
Гимнастик
заах арга
/Б заал/
Б.Өлзийжаргал
4 13:00-14:30 Хөнгөн заах
арга /А заал/ Ч.Энхтөр
Хүүхдийн сэтгэл судлал /305/ Г.Гантулга

Анги: 3в Дас, Багш: Ч.Энхтөр

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Сурган хүмүүжүүлэх зүй /лекц/
Б.Энхамгалан
Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
2 09:20-10:50 Гамшигийн менежмент
/лекц/
О.Гантөмөр
Спортын физиологи
/лекц/
Г.Сүхбат
3 11:20-12:50 Мэргэжил
заах арга
/А заал /
Б.Адъяахүү
Сурган хүмүүжүүлэх зүй /303/
Б.Энхамгалан
4 13:00-14:30 Мэргэжил
заах арга
/А заал/
Б.Батхуяг

Анги: 4а, 4б Дас/ боди, Багш: Б.Энх-Амгалан, Л.Урианхай

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Хүүхдийн
хэл яриа -1
/305/
Г.Цогзолмаа
Мэдрэл судлал
/203/
Я.Алтанцэцэг
Хүүхдийн
хэл яриа -1
/305/
Г. Цогзолмаа
2 09:20-10:50 Мэргэжил заах арга
/жүдо, чөлөөт, боди/
Мэдрэл судлал
/203/
Я.Алтанцэцэг
Ширээний теннис
/А заал/
З.Ууганцэцэг
3 11:20-12:50 Математик энгийн төсөөлөл /305/
Г.Цогзолмаа
Мэргэжил заах арга
/жүдо, чөлөөт, боди/
Өвлийн спорт
З.Мөнгөнцөгц
Биохими /лекц/
Я.Алтанцэцэг
Математик энгийн төсөөлөл /303/ Г.Цогзолмаа
Биохими
/304/
Я.Алтанцэцэг
Эмчилгээний биеийн тамир /лекц/
Х.Азжаргал
4 13:00-14:30 Биохими
/304/
Я.Алтанцэцэг
Өвлийн спорт
З.Мөнгөнцөгц
Эмчилгээний
биеийн тамир
/303/
Х.Азжаргал
Сумо бөх
/жүдо/
Б.Батхуяг
Эмчилгээний
биеийн тамир
/303/
Х.Азжаргал

Анги: 4в Багш, Багш: Б.Түмэннасан

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10 Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
Сумо бөх
/жүдо/
Б.Батхуяг
2 09:20-10:50 Биохими
/304/ Я.Алтанцэцэг
Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
Ширээний теннис
/А заал/
З.Ууганцэцэг
Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
3 11:20-12:50 Өвлийн спорт
З.Мөнгөнцөгц
Биохими
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
Эмчилгээний биеийн тамир /лекц/
Х.Азжаргал
4 13:00-14:30 Өвлийн спорт
З.Мөнгөнцөгц
Биохими
/304/ Я.Алтанцэцэг

Анги: 4г Дас, Багш: Б.Адъяахүү

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-09:10
2 09:20-10:50 Ширээний теннис
/А заал/
З.Ууганцэцэг
Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
3 11:20-12:50 Мэргэжил
заах арга
/А заал /
Б.Адъяахүү
Өвлийн спорт
З.Мөнгөнцөгц
Биохими /лекц/
Я.Алтанцэцэг
Сумо бөх
/жүдо/
Б.Батхуяг
Эмчилгээний биеийн тамир /лекц/
Х.Азжаргал
4 13:00-14:30 Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
Өвлийн спорт
З.Мөнгөнцөгц
Биохими
/304/ Я.Алтанцэцэг
Биохими
/304/ Я.Алтанцэцэг
Мэргэжил
заах арга
/А заал /
Б.Батхуяг

Хуваарь шинэчлэгдсэн огноо:2019.11.20

Дээгүүр 7 хоног:
11.25-12.01, 12.09-12.15

Доогүүр 7 хоног:
11.18-11.24, 12.02-12.08, 12.16-12.22

Сургуулийн тухай баримт

Аварга сургуулийн төгсөгч Найдангийн Түвшинбаяр олимпод жүдогийн төрлөөр улсынхаа анхны алтан медалийг авчирсан

Спортын ур чадвар дээшлүүлэх хичээл (СУЧДХ)

Сургалтын нэр Гараг Цаг Багш Өрөө / Заал
Үндэсний бөх Даваа
Лхагва
Баасан
16:00
17:00
16:00
Б. Адъяахүү, Б.Батхуяг А заал
Жүдо бөх Даваа
Лхагва
Баасан
16:30
15:00
15:00
О. Жавзмаа Жудо заал
Чөлөөт бөх Даваа
Лхагва
Баасан
16:00
16:00
16:00
Л. Урианхай А заал
Хөнгөн атлетик Даваа
Лхагва
Баасан
14:30
17:00
14:30
Ч. Энхтөр Б заал
Бодибилдинг Даваа
Лхагва
Баасан
16:00
16:00
16:00
У. Жалбадорж Бодибилдинг заал
Сагсан бөмбөг Даваа
Мягмар
Пүрэв
17:30
17:30
16:00
Т. Цэнд А заал
Гимнастик Даваа
Пүрэв
Баасан
15:00
15:00
16:30
Б. Өлзийжаргал Б заал, Жудо заал
Волейбол Мягмар
Пүрэв
Баасан
16:00
17:30
17:30
З. Ууганцэцэг А заал
Багш, ажилчдын цаг Мягмар
Лхагва
14:00
14:30
Б заал
А заал

СУЧДХ шинэчлэгдсэн огноо: 2019.11.19

Татац