2020-2021 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын хичээлийн хуваарь

Анги: 1а Багш/Дас /Хөд, Багш: У.Жалбадорж

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 БТТүүх /Лекц/

З.Ууганцэцэг

Компьютер
/А/
Б.Түмэннасан
Хүний хөгжил /303/ Ч.Гэрэлчимэг
2 09:05-10:20 Анатоми
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Ч.Энхтөр
Хүний хөгжил /лекц/ Ч.Гэрэлчимэг Гимнастик
/Жүдо заал/
Б.Өлзийжаргал
МЗА
Жүдо бөх, Үндэсний бөх
3 10:50-12:05 Англи хэл
/305/
А.Анхтуяа
Компьютер
/Б/
Б.Түмэннасан
МЗА
Жүдо бөх, Үндэсний бөх
Анатоми
/303/
Х.Азжаргал
Англи хэл
/302/
А.Анхтуяа
4 12:15-13:30 Жүдо бөх

Б.Эрдэнэчимэд

Анатоми
/303/
Я.Алтанцэцэг
Мэргэжил заах арга
/чөлөөт/ Б.Одсүрэн
БТТүүх /Олимп/

З.Ууганцэцэг

Мэргэжил заах арга
/чөлөөт/ Б.Одсүрэн

Анги: 2а Жүдо/Хөд, Багш: З.Ууганцэцэг

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 СХЗүй /303/ Б.Энх-Амгалан Мэргэжил заах арга
/Чөлөөт/
2 09:05-10:20 Мэргэжил заах арга
/үндэс/
Эдийн засгийн онол Х.Отгонтуул Монголын түүх
/Лекц/
А.Анхтуяа
3 10:50-12:05 ББХОЗА
/Лекц/
Г.Ундрах
Мэргэжил заах арга
/Чөлөөт, жүдо/
Мэргэжил заах арга
/үндэс, жүдо/
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Т.Цэнд
ББХОЗА
/305/
Г.Ундрах
4 12:15-13:30 Философи

/302/ Х.Отгонтуул

Физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

ЭЗО /лекц/
З.Ууганцэцэг

Физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Бүжиг
/жүдо/ Б.Өлзийжаргал

Анги: 2б Чөлөөт/Боди, Багш: Б.Өлзийжаргал

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Математик

ангийн төсөөлөл

Г.Цогзолмаа

СХЗүй

Б.Энх-Амгалан

2 09:05-10:20 ББХОЗА /305/ Г.Ундрах Хүүхдийн дүрслэн

урлахуй Г.Цогзолмаа

Философи

Х.Отгонтуул

СХЗүй

Б.Энх-Амгалан

3 10:50-12:05 ББХОЗА /Лекц/ Г.Ундрах Сагсан бөмбөг Т.Цэнд Хүрээлэн буй орчинтой танилцах Г.Цогзолмаа Гимнастик

Б.Өлзийжаргал

Хөнгөн атлетик

Ч.Энхтөр

4 12:15-13:30 Физиологи

Я.Алтанцэцэг

ЭЗОнол

Х.Отгонтуул

Физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

ЭЗОнол/лекц/
Х.Отгонтуул

Философи

Х.Отгонтуул

Хүүхдийн хэл, яриа

Г.Цогзолмаа

Анги: 3а Дас/Хөд, Багш: Т.Цэнд

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55

Анхны тусламж

Я.Алтанцэцэг

Анхны тусламж

Я.Алтанцэцэг

Гандбол

Ч.Энхтөр

Олс таталт

Б.Эрдэнэчимэд

2 09:05-10:20 СХ зүй
/лекц/
Б.Энхамгалан
Спортын сэтгэл судлал

лекц Б.Энхамгалан

Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг

Спортын хэмжил зүй /лекц/ З.Ууганцэцэг

Спортын хэмжил зүй З.Ууганцэцэг ББХОЗА
/304/
Г.Ундрах
3 10:50-12:05 СХ зүй
/303/
Б.Энхамгалан
Мэргэжил заах арга /жүдо, боди/ Мэргэжил заах арга /жүдо, боди/ Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт/
Б.Одсүрэн
4 12:15-13:30 Мэргэжил заах арга /чөлөөт/Б.Одсүрэн

Спортын сэтгэл судлал

Б.Энхамгалан

Дархлаа судлал

Б.Түмэннасан

Дархлаа судлал

Б.Түмэннасан

Хөдөлгөөнт тоглоом
Ч.Энхтөр

 

Анги: 3б Багш, Багш: Х.Азжаргал

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55  

ББХОЗА Г.Ундрах

 

Гандбол

Ч.Энхтөр

Олс таталт

Б.Эрдэнэчимэд

2 09:05-10:20 СХ зүй /лекц/
Б.Энхамгалан
Спортын сэтгэл судлал лекц Б.Энхамгалан Дас-ын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг

Спортын хэмжил зүй лекц З.Ууганцэцэг

Волейбол заах арга /А заал/
Т.Цэнд
Хүүхдийн хэл яриа

Г.Цогзолмаа

3 10:50-12:05 Хөнгөн Заах арга Ч.Энхтөр Дас-н онол
/305/
Б. Эрдэнэчимэг
Хүрээлэн буй орчинтой танилцах

Г.Цогзолмаа

Спортын хэмжил зүй З.Ууганцэцэг СХ зүй /303/
Б.Энхамгалан
4 12:15-13:30 Хүүхдийн дүрслэн урлахуй Математик энгийн төсөөлөл Г.Цогзолмаа Спортын сэтгэл судлал  Б.Энхамгалан

Анги: 3в Дас, Багш: Б.Батхуяг 

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Мэргэжил
заах арга
/Чөлөөт заал/
Спортын сэтгэл судлал

Б.Энхамгалан

2 09:05-10:20 Спортын сэтгэл судлал лекц

Б.Энхамгалан

Дасгалжуулалтын онол /лекц/

Б.Эрдэнэчимэг

Спортын хэмжил зүй лекц

З.Ууганцэцэг

Дас-н онол
/305/Б.Эрдэнэчимэг
Спортын хэмжил зүй

З.Ууганцэцэг

3 10:50-12:05 Мэргэжил
заах арга
/Чөлөөт заал/
Б.Адъяахүү
Сурган
хүмүүжүүлэх зүй
/303/Б.Энх-Амгалан
ББХОЗА
/305/
Г.Ундрах
Олс таталт

Б.Эрдэнэчимэд

4 12:15-13:30

Анги: 4а Дас/ боди, Багш: Б.Адъяахүү

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Харилцааны

сэтгэл судлал

Б.Энхамгалан

Хүүхдийн хэл

яриа Г.Цогзолмаа

2 09:05-10:20

Спортын

анагаах ухаан

Я.Алтанцэцэг

Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг

Хүрээлэн буй орчинтой танилцах

Г.Цогзолмаа

Харилцааны

сэтгэл судлал

Б.Энхамгалан

3 10:50-12:05 Хүүхдийн дүрслэн урлахуй

Г.Цогзолмаа

Спортын

анагаах ухаан лекц

Я.Алтанцэцэг

Дасгалжуулалтын онол /лекц/

Б.Эрдэнэчимэг

Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт, боди/
Өвлийн спорт

Т.Цэнд

4 12:15-13:30 Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт, боди/
Математик

энгийн төсөөлөл

Г.Цогзолмаа

Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Өвлийн спорт

Т.Цэнд

Анги: 4б Багш, Багш: А.Анхтуяа

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55
2 09:05-10:20

ББХОЗА

Г.Ундрах

Спортын

анагаах ухаан

Я.Алтанцэцэг

3 10:50-12:05 Спортын

анагаах ухаан

Я.Алтанцэцэг

Спортын

анагаах ухаан

лекц

Я.Алтанцэцэг

Дасгалжуулалтын онол /лекц/

Б.Эрдэнэчимэг

ББХОЗА

Г.Ундрах

Өвлийн спорт

Т.Цэнд

4 12:15-13:30 Дас-н онол
/305/Б.Эрдэнэчимэг
Өвлийн спорт

Т.Цэнд

Анги: 4в Дас, Багш: Ч.Энхтөр

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55

Спортын

анагаах ухаан

Я.Алтанцэцэг

2 09:05-10:20

Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт заал/ Б.Адъяахүү
3 10:50-12:05 Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт заал/ Б.Батхуяг

Спортын

анагаах ухаан лекц

Я.Алтанцэцэг

Дасгалжуулалтын онол /лекц/

Б.Эрдэнэчимэг

Өвлийн спорт

Т.Цэнд

4 12:15-13:30 Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг

Спортын

анагаах ухаан

Я.Алтанцэцэг

Өвлийн спорт

Т.Цэнд

Хуваарь шинэчлэгдсэн огноо:2020.11.02

Дээгүүр 7 хоног:
11.25-12.01, 12.09-12.15

Доогүүр 7 хоног:
11.18-11.24, 12.02-12.08, 12.16-12.22

Сургуулийн тухай баримт

Аварга сургууль нь олимпийн таван цагирагийг албан ёсоор ашиглах эрхтэй

Спортын ур чадвар дээшлүүлэх хичээл (СУЧДХ)

Сургалтын нэр Гараг Цаг Багш Өрөө / Заал
Үндэсний бөх Мягмар
Баасан
16:00
16:00
Б. Адъяахүү, Б.Батхуяг Чөлөөтийн заал
Жүдо бөх Даваа
Баасан
15:00
13:30
Б.Эрдэнэчимэд Жүдо заал
Чөлөөт бөх Даваа
Пүрэв
15:00
16:00
Б.Одсүрэн Чөлөөтийн заал
Бодибилдинг Лхагва
Баасан
15:00
15:00
У. Жалбадорж Бодибилдинг заал
Волейбол Мягмар
Пүрэв
16:00 Т. Цэнд  А заал
Сагсан бөмбөг Даваа

Лхагва

15:00
15:30
Т. Цэнд А заал
Гимнастик Лхагва
Баасан
15:00
15:00
Б. Өлзийжаргал Б заал, Жүдо заал
Багш, ажилчдын цаг Мягмар
Лхагва
14:00
13:30
Б заал
А заал

СУЧДХ шинэчлэгдсэн огноо: 2020.11.02

Татац