Та сургуулиа сонгоно уу:

Дээд сургууль

Утас: 11 34 2053
Факс: +976 11 34....
Эмайл: deed@avarga.edu.mn
Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул 17042
3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө
“Аварга” дээд сургууль

Дунд сургууль

Утас: 11 34 4737
Факс: +976 11 343392
Эмайл: dund@avarga.edu.mn
Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул 17042
3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө
“Аварга” бүрэн дунд сургууль